“SME Development Bank” ร่วมขับเคลื่อนนโยบายท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” โดยร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นระธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือตามนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะยกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายในงานยังมีการมอบโล่ตามสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศแก่ผู้ป­ระกอบการ ณ ห้องอารีสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม 6

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *