NIA-กฟผ.ร่วมหนุนงานวิจัย พร้อมจัดแฮ็คคาธอน แก้โจทย์พลังงานเพื่อชุมชน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อส่งเสริมการนำโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม พร้อมเผยการจัดกิจกรรม Hackathon ในงาน Startup Thailand 2018  ขับเคลื่อนนวัตกรรม และยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน Energy 4.0

นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มี 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การจัดประชุมวิชาการ นิทรรศการ หรือกิจกรรมโครงการประกวดหรือแข่งขันกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และการแข่งขันระดมความคิดแก้ปัญหาหรือการพัฒนาตามหัวข้อที่ได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด (Hackathon) รวมถึงโครงการประกวดหรือแข่งขันอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้สามารถนำเสนอแนวคิด หรือผลงาน เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ หรือ ธุรกิจใหม่ในด้านอื่น โดย NIA เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว

และ 2.การกลั่นกรองและการประเมินศักยภาพโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดย NIA จะจัดผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมประเมินศักยภาพและกลั่นกรองพร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะโครงการวิจัยดังกล่าว ทั้งในการพิจารณาเบื้องต้นและขั้นตัดสินการอนุมัติให้ทุน

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในยุคของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้หลายหน่วยงานเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่ง กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากว่า 35 ปีแล้วเช่นกัน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีเจตนาร่วมกันที่จะส่งเสริมการนำโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไปพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ และธุรกิจใหม่ด้านอื่นๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

ทั้งนี้ NIA และ EGAT ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขัน Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันระดมความคิดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ในงาน Startup Thailand 2018 งานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.61 ในหัวข้อด้านเทคโนโลยีพลังงาน “Innovative Power Solutions for Thailand Community and Energy Sector” ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

1.Firm Renewable Energy การนำเอาพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยเสริมระบบผลิตไฟฟ้าหลัก และการบริหารจัดการระบบผลิตพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2.Energy Storage การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่จากการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน

3.Electric Vehicle การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบสถานีชาร์จไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า

4.Smart City – Smart Grid การส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

5.Bio Economy การนำทรัพยากรธรรมชาติ จากพืช สัตว์ และสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาพัฒนาต่อยอดด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ แปรรูปเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่hackathon.wi.th/startupthailand ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 พ.ค.61 ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่มีแนวความคิด ต้องการที่จะพัฒนาประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคน จะได้แสดงศักยภาพด้านความคิดและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อตอบโจทย์และก่อเกิดเป็นนวัตกรรมให้ กฟผ. และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับทีมที่ชนะเลิศ กฟผ. จะให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมและธุรกิจต่อไป” นายสหรัฐ กล่าว

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *