‘แกร็บ’ ตอบรับผลศึกษา TDRI พร้อมเข้าระบบร่วมขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศ

0
0

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทยจำกัด เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง การกำกับดูแลแอพพลิเคชั่นรถแท็กซี่ และTransportation Network Company (TNC)” โดยมี ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้การต้อนรับ โดยในการเสวนา ทีดีอาร์ไอได้นำเสนอแนวทางที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยล่าสุด พร้อมเสนอแนะภาครัฐเร่งกำหนดกรอบกำกับดูแลแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสารที่ชัดเจน ซึ่งแกร็บตอบรับแนวทางดังกล่าว พร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าระบบเพื่อขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0