CDG จัด “CDG: Code Their Dreams” ครั้งที่ 11 จุดประกายฝันเด็กไทยสู่ยุคดิจิทัล-ดันเยาวชนเรียนโค้ดดิ้ง

CDG เดินหน้าจุดประกายฝันเยาวชนไทย จัดกิจกรรม CDG: Code Their Dreams เวิร์คช้อปสำหรับนักเรียนและครู ในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 มุ่งจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 จากภาครัฐ พร้อมประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นผู้สอนโค้ดดิ้ง ผ่านโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดดิ้ง ได้กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งยังเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กในหลายประเทศ นับเป็นภาษาที่สามของโลกที่จำเป็นในการร่วมช่วยกันขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล แต่การเรียนการเขียนโค้ดดังกล่าว ได้เริ่มตื่นตัวในแวดวงการศึกษาและได้ถูกบูรณาการอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กไทยเมื่อไม่นานมานี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ทั่วถึง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ CDG: Code Their Dreams ที่มุ่งพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กให้พร้อมรับต่อการก้าวสู่โลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0

“โครงการ CDG: Code Their Dreamsเป็นโครงการที่เรา กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งพัฒนาความรู้ ความสนใจ ด้านโค้ดดิ้งแก่เด็ก ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่ประถมวัย ด้วยมองว่าควรเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่วัยเริ่มเข้าเรียน และสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ประถมวัย เพื่อให้เกิดการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดไปสู่การเรียนโค้ดดิ้งในระดับที่สูงขึ้น ผ่านกิจกรรมที่สนุกและเข้าใจง่าย โดยล่าสุดได้มีการเข้าไปจัดกิจกรรมในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยนับเป็นครั้งที่ 11 ของโครงการ นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ในเดือนพฤษภาคมนี้” นายนาถกล่าว

ด้านจ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า โรงเรียนวัดราชสิงขรตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวทันทัดเทียมอาณาประเทศ จึงได้ขานรับต่อโครงการดังกล่าว โดยจากกิจกรรมล่าสุดในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรจำนวน 1000 คน และนักเรียนอีก 6 โรงเรียน จำนวน 500 คน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดราชสิงขร  2.โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม  3.โรงเรียนวัดไทร 4.โรงเรียนวัดจันทร์ใน  5.โรงเรียนวัดจันทร์นอก  6.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และ 7.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่าเด็กให้ความสนใจ และค้นพบเด็กหลายคนมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม ที่สามารถนำไปสู่การต่อยอดเป็นนักโปรแกรมเมอร์ในอนาคตต่อไป

“กิจกรรม Code Their Dreams ถือเป็นเวิร์คช้อปที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งและเข้ามาจุดประกายฝันให้เด็ก ๆ หลายคน จึงถือเป็นโอกาสของโรงเรียนฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเด็กไทยให้ก้าวทันต่อโลกดิจิทัล แต่ในปัจจุบันพบว่ายังขาดบุคลากรที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ๆ เพื่อสร้างพื้นฐานให้กับเด็กที่อยากจะมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมในอนาคต ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ปกครอง ครู อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นเด็กไทยให้ก้าวไกล ผ่านโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 3 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม SCRATCH โปรแกรมเริ่มต้นสำหรับผู้ที่อยากจะถ่ายทอดไปยังเด็กๆ เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทซีดีจี” จ่าสิบเอกสมเกียรติ กล่าว

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *