ม.หัวเฉียวฯ และ 10 สถาบันไทยและต่างประเทศจัดประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกี ยรติ (มฉก.) เจ้าภาพหลัก  และ  10  สถาบันจา กประเทศไทยและต่างประเทศ  เจ้าภ าพร่วม  จัดประชุมวิชาการระดับช าติและนานาชาติ  ครั้งที่  6  “งานวิชาการรับใช้สังคม”  เพื่อเ ผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย  แลกเป ลี่ยนเรียนรู้  และก่อให้เกิดเค รือข่ายนักวิจั ยภายในประเทศและต่างประเทศ  ณ ชั้น 5 อาคารเรียน  มฉก.2  บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *