บขส. ลุยจัดเช่ารถไมโครบัส 9 คันวิ่ง 2 เส้นทาง จ่อใช้ “วิธีคัดเลือกพิเศษ” หวังได้รถเร็วขึ้น

บขส. ลุยจัดเช่ารถไมโครบัส 9 คัน นำร่องวิ่งแทนรถตู้ 2 เส้นทาง “กรุงเทพฯ-สระบุรี, กรุงเทพฯ-อยุธยา” คาดเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้ จ่อใช้วิธีคัดเลือกพิเศษ เพื่อได้รถมาให้บริการเร็วขึ้น หลัง 55 คันแรกล่าช้า ติดปมราคากลางต่ำ

พล.ต.สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการจัดเช่ารถโดยสารขนาดเล็ก (ไมโครบัส) ไม่เกิน 21 ที่นั่ง จำนวน 55 คัน นำมาวิ่งนำร่องใน 13 เส้นทาง สัญญาเช่า 4 ปี 55 คัน ได้นำขึ้นเว็บเพื่อประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้ว 2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับราคากลาง เนื่องจากราคากลางที่นำประกาศขึ้นเว็บครั้งล่าสุดมีราคากลางจัดเช่า 2,100 บาทต่อวันต่อคัน ซึ่งค่อนข้างต่ำทำให้ผู้ประกอบการไม่มาร่วมประมูล ส่งผลให้ บขส. เสียเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว หากปรับราคากลางเพิ่มประมาณ 3,000 กว่าต่อคันต่อวัน ทำให้โครงการเดินต่อได้

ขณะเดียวกัน บขส. ได้สำรวจเส้นทางที่นำร่องใช้รถโดยสารขนาดเล็กใหม่ พบว่าผู้โดยสารยังต้องการรถดังกล่าวมาวิ่งให้บริการในระยะสั้นอยู่ โดยได้ข้อสรุปตอนนี้มีโครงการเช่ารถไมโครบัส ขนาด 8 เมตร มี 20 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน มาให้บริการใน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี 5 คัน และ 2.กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา 4 เส้นทาง ซึ่งเป็นโครงการใหม่ ไม่เกี่ยวกับโครงการเช่ารถไมโครบัส 55 คัน ขณะนี้โครงการเช่ารถไมโครบัส 9 คัน คาดว่าอีก 2 สัปดาห์ได้ข้อสรุปเรื่องราคากลาง หลังจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม หากใช้ขั้นตอนพิเศษต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย เพื่อความโปร่งใส ซึ่งจัดเช่ารถไมโครบัส 9 คันนี้ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน และตั้งเป้าเปิดวิ่งให้บริการได้ภายในปีนี้

สำหรับโครงการเช่ารถไมโครบัส 9 คันนี้เป็นโครงการทดลองเร่งด่วน หลังจากเปิดวิ่งให้บริการแล้วจะประเมินผล อาทิ กระแสตอบรับจากผู้โดยสารการใช้บริการ ทั้งความสะดวกสบายและปลอดภัย เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาในการจัดเช่ารถไมโครบัส 55 คันต่อไป เช่น บขส. และกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ได้กำหนดสเปกไว้เป็นเครื่องหลังหรือถุงลมให้มีความนุ่มนวลกับผู้ใช้บริการ และต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเทียบเท่ากับรถบัสขนาดใหญ่ที่มีการย่อขนาด ทั้งนี้ปัจจุบัน บขส. มีการรีวิวเส้นทางเดินรถของ บขส. ใหม่ด้วย โดยตั้งคณะอนุกรรมการเดินรถ หากเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้น้อยต้องมาหารือกันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน แต่พื้นฐาน บขส. แล้ว เส้นทางเดินรถของ บขส. ต่อให้มีผู้โดยสารใช้บริการคนเดียวยังให้บริการไม่สามารถทิ้งประชาชนได้ เพราะ บขส. ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประกอบการ แต่เน้นการให้บริการ เพราะบางเส้นทางมีความไม่คุ้มทุน แต่บางเส้นทางมีความคุ้มทุนในการเดินรถจะนำมาเฉลี่ยกัน ประกอบกับผู้โดยสารมีการปรับสภาพการโดยสารอยู่แล้ว

พล.ต.สุรพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้การวางแผนในอนาคตยุทธศาสตร์ บขส. ต้องปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางไปตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สถานีหรือศูนย์การขนส่งต่างๆ เพราะปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงมาก ประกอบกับปัจจุบันสถานีขนส่งของ บขส. อยู่ห่างไกลมาก ขณะที่ประชาชนนิยมมาใช้บริการอยู่ในเมืองมากกว่า ดังนั้น บขส. ต้องปรับเปลี่ยนจุดจอด หรือใช้วิธีนำรถวิ่งมารับผู้โดยสารตรงจุดจอดที่ผู้โดยสารต้องการแทน สำหรับการจัดหารถบัส ความยาว 12 เมตร จำนวน 314 คัน แบ่งเป็นการเช่า 215 คันงบประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นการเช่าในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ หรือ บอร์ด ได้เห็นชอบโครงการแล้วและอนุมัติงบประมาณแล้ว เข้าสู่ระเบียบพัสดุที่จะมีการเปิดประมูล คาดว่าจะสามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมประมูลภายใน เม.ย.นี้

ในส่วนของการจัดซื้อ จำนวน 99 คัน งบประมาณ 670 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งให้คณะกรรมการสภาพัฒนาสังคมแห่งชาติ หรือ ศสช.พิจารณา จากนั้นจะส่งให้กระทรวมคมนาคมพิจารณา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ก่อนจะเริ่มแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง จากนั้นจะได้รถภายใน 18 เดือน เบื้องต้นขบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บขส. เขียนสเปคค่อนข้างสูง ด้วยเหตุผลที่ว่า บขส. ให้บริการวิ่งขึ้นเขาลงห้วย ให้บริการไม่ต่ำกว่า500 กม. ต่อวัน เพราะฉะนั้นสเปคที่เขียนค่อนข้างสูงเพื่อที่เราต้องการรถที่มีสมรรถนะดี ความปลอดภัยสูง และประชาชนต้องให้ความนิยม ว่ารถญี่ห้ออะไร ยุโรปเข้าร่วมได้แน่นอน

ทั้งนี้ การซื้อรถ 99 คัน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงว่า กรณีรถเช่ามีปัญหา บขส. จะใช้รถซื้อมาแก้ปัญหาและให้บริการประชาชนได้ แต่ถ้ามีการเช่ารถทั้งหมด หากมีปัญหากับรถร่วมบริการหรือมีปัญหากับ บขส. ที่เป็นคู่สัญญา บขส. ไม่มีอำนาจต่อรอง ทั้งนี้การการจัดเช่าและจัดซื้อรถใหม่ทำให้ บขส. มั่นใจว่าจะสามารรถแข่งขันในตลาดได้ เพราะรถที่เลือกใช้มีมาตรฐานสูง ใช้งานหนัก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกหิดความเสียหายต่อรัฐ รวมทั้งการนำรถบางคันต้องให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ดังนั้นรถต้องความพร้อมที่ให้บริการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อได้รถใหม่มาให้บริการในระบบทั้งหมด ทำให้ภาพรวมรายได้เพิ่มขึ้น 10% และกำไร 2 เท่า เพราะมีการแข่งขันสูง บริบทการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไป ประชาชนนิยมใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์) มากขึ้น รวมทั้งอนาคตมีรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนอีก ประกอบกับรถร่วมเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า บขส. เนื่องจาก บขส. เป็นหน่วยงานภาครัฐไม่มุ่งหวังผลกำไร ต้องตรึงราคาภาครัฐให้ต่ำสุด เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

ด้านแหล่งข่าวกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ บขส.ได้มีโครงการจัดเช่ารถโดยสารขนาดเล็ก (ไมโครบัส) จำนวน 55 คัน และเตรียมเสนอให้บอร์ดพิจารณาภายใน มี.ค. 2561 นั้น แต่เนื่องด้วยมีความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังราคากลางของโครงการมีมูลค่าต่ำเกินกว่าที่ผู้ประกอบการจะรับได้ ทำให้ บขส.จะพิจารณาจัดเช่าเพิ่มเติมอีก 9 คัน ให้บริการใน 2 เส้นทาง ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้รถไมโครบัสมาวิ่งให้บริการได้เร็วกว่า เนื่องจากจะใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ พร้อมเชิญคณะกรรมการคุณธรรมเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้ยืนยันได้ว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *