ทีเส็บเผยครึ่งปีแรกนักเดินทางกลุ่มไมซ์โต 13% ทำนักธุรกิจต่างชาติมั่นใจกว่าเดิม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ตัวเลขนักเดินทางกลุ่มไมซ์เติบโตกว่า 13% และรายได้โตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อน เพราะความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย คาดสิ้นปีจะบรรลุเป้าหมาย 1.37 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.24 แสนล้านบาท 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ในครึ่งปีแรกงบประมาณ 2561 (เดือน ต.ค.60 เดือน มี.ค.61)  ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์รวม 547,623 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 13.14 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ส่วนรายได้คิดเป็น 42,854 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.73

สถิตินักเดินทางธุรกิจเป็นเครื่องวัดที่สำคัญ ในกรณีนี้ชี้ให้เห็นว่านักธุรกิจประเทศต่าง ๆมีความมั่นใจในประเทศไทยและศักยภาพในการทำธุรกิจในไทย ทำให้มีการเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ มากเกินเป้าหมาย

อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งประกอบด้วย meeting, incentive travel, convention และ exhibition นั้น ปรากฎว่ากลุ่มการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) หรือ MI เป็นธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดในแต่ละปี ซึ่งในระยะครึ่งแรกของปีงบประมาณอาจแบ่งออกได้เป็น กลุ่ม Meetings (M) มีจำนวนนักเดินทาง 150,849 คน สร้างรายได้ 14,574 ล้านบาท กลุ่ม Incentives (I) มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 176,005 คน สร้างรายได้ 10,282 ล้านบาท กลุ่ม Conventions (C) (การจัดประชุมระดับนานาชาติ) มีจำนวนนักเดินทาง 147,877 คน สร้างรายได้ 12,093 ล้านบาท กลุ่ม Exhibitions(E) (การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ) มีจำนวนนักเดินทาง 72,892 คน สร้างรายได้ 5,613 ล้านบาทบาท

ตารางสถิติจำนวนนักเดินทางและรายได้ไมซ์ ตามรายอุตสาหกรรม ครึ่งปีแรกงบประมาณ 2561

 

อุตสาหกรรม

จำนวนนักเดินทางไมซ์(คน)

เพิ่มขึ้น %

จำนวนรายได้ (ล้านบาท)

การประชุม (M)

150,849

11.81 %

14,574

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(I)

176,005

21.63 %

10,282

การประชุมนานาชาติ (C)

147,877

5.13 %

12,093

การแสดงสินค้านานาชาติ (E)

72,892

14.37 %

5,613

รวม

547,623

 

42,562

จากข้อมูลตัวเลขครึ่งปีแรกนั้น แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม MI ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์เป็นจำนวนมาก ด้วยความพร้อมของสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเดินทาง การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน ความหลากหลายของกิจกรรมไมซ์และสถานที่ท่องเที่ยว สามารถรองรับการจัดงานได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน ในแต่ละปีกลุ่มธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้านานาชาติ จะมีการขยายตัวสูงในครึ่งปีหลัง โดยทีเส็บยังคงวางแผนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพื่อดึงงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางในกลุ่มนี้ เพื่อดึงดูดให้เจ้าภาพผู้จัดงานประชุมนานาชาติขนาดใหญ่และงานแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาคเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ช่วยพัฒนาประเทศ โดยพยายามผลักดันให้เกิดการจัดงานกระจายสู่ภูมิภาคในเมืองไมซ์ซิตี้อย่างเชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่น และเมืองรองที่มีศักยภาพเพื่อกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับ 10 อันดับประเทศที่เดินทางเข้ามาทำกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยในครึ่งปีแรกงบประมาณ 2561 ได้แก่ อินเดีย จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง

ตารางอันดับ 10 ประเทศที่นักเดินทางไมซ์เข้าไทยสูงสุด ครึ่งปีแรกงบประมาณ 2561

 

อันดับ

ประเทศ

จำนวนนักเดินทางไมซ์

1

อินเดีย

94,462

2

จีน

64,003

3

สิงคโปร์

53,045

4

มาเลเซีย

38,418

5

เกาหลี

28,189

6

อเมริกา

21,435

7

ญี่ปุ่น

21,295

8

ฟิลิปปินส์

20,735

9

อินโดนีเซีย

20,037

10

ฮ่องกง

14,489

 

ที่ผ่านมา สำหรับงานไฮไลท์ไมซ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกงบประมาณ 2561 ได้แก่ The 2018 MDRT Experience and Global Conference  มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 7,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 500 ล้านบาท งาน 11th Asian Pacific Poultry Conference (APPC 2017) มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน จาก 32 ประเทศ งาน The 30th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society 2018 (ACOS 2018) จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ อีซีซี (Empress Convention Center) โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากรทางการแพทย์สาขามะเร็งวิทยาจากทั่วภูมิภาคเอเซียเข้าร่วมประมาณ 500 คน งาน Thailand Yacht Show 2018 จัดขึ้นที่อ่าวปอแกรนด์มารีน่า จ. ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คน

ส่วนงานไฮไลท์ไมซ์ที่น่าสนใจในครึ่งปีหลัง ได้แก่ งานแสดงสินค้านานาชาติ INTERMACH 2018 จัดขึ้นวันที่ 16-19 พ.ค. ณ ไบเทค บางนา มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 25,000 คน งานแสดงสินค้านานาชาติ ASEAN Energy Sustainable Week 2018 จัดขึ้นวันที่ 6-9 พ.ค.61 ณ ไบเทค บางนา มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 25,000 คน งานประชุมสัมมนาอินเซนทิฟ Herbalife North Asia Extravanganza 2018 จัดขึ้นวันที่ 7-10 มิ.ย. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน / งานแสดงสินค้านานาชาติ  Propak Asia 2018 จัดขึ้นวันที่ 13-16 มิ.ย. ณ ไบเทค บางนา คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คน / งานประชุมสัมมนาอินเซนทิฟของบริษัท Infinitus จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 มิ.ย. ที่กรุงเทพฯ และพัทยา คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน งาน TechSauce ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

งานประชุมนานาชาติ The 4th International Conference on Public Health 2018 (ICOPH 2018) จัดขึ้นวันที่ 19-21 ก.ค. ณ โฮเต็ล วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คาดว่าจะมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ไม่ต่ำกว่า 250 คน งานประชุมนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG 2018 จัดขึ้นวันที่ 20 – 24 ส.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 500 คน และงานแสดงสินค้านานาชาติ Thailand LAB International 2018 จัดขึ้นวันที่ 12 – 14 ก.ย. ณ ไบเทค บางนา คาดว่าจะมีผู้เข้างานไม่ต่ำกว่า 9,000 คน

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คาดว่าเมื่อรวมกับผลงานในครึ่งปีหลังงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ 55% ของตลาดไมซ์ที่เหลือ ประเทศไทยจะมีจำนวนนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1,327,000 คน และสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศไม่ต่ำกว่า 124,000 ล้านบาท” นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *