‘ดอนเมือง’ ครบรอบ 104 ปี ลุยพัฒนาเฟส 3 รับผู้โดยสาร 40 ล้านคน/ปี

“ท่าอากาศยานดอนเมือง” ครบรอบการดำเนินงาน 104 ปี เดินหน้าปรับปรุง-พัฒนา พร้อมลุยโครงการระยะที่ 3 หวังรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทดม.มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี จากสถิติปริมาณการจราจรทางอากาศตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดในปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560 ) มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการ ทดม.มากกว่า 38.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.79 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 14.36 ล้านคน หรือเฉลี่ย 39,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.85 และผู้โดยสารภายในประเทศ 23.94 ล้านคน หรือ เฉลี่ย 65,600 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65

ขณะที่มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 256,760 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ย 703 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.10 โดยแบ่งเป็นสายการบินที่ทำการบินประจำภายในประเทศ จำนวน 4 สายการบิน ทำการบินใน 25 เส้นทาง และสายการบินที่ทำการบินประจำระหว่างประเทศ จำนวน 17 สายการบิน ทำการบิน 65 เส้นทาง และมีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 67,777 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.16 ซึ่ง ทดม.ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการบริการและในด้านปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic Positioning) ของ ทอท.ที่กำหนดให้ ทดม. เป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำด้วยบริการที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก (Fast and Hassle – Free Airport)

สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา ทดม.ได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้โดยสาร บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. โดยเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารจากเดิม 1,100 ตารางเมตร เพิ่มอีก 610 ตารางเมตร รวมเป็น 1,710 ตารางเมตร และเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. จากเดิม 25 ช่องตรวจ เพิ่มเป็น 39 ช่องตรวจ นอกจากนั้น ขณะนี้ ทดม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องสุขา บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และภายในห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง บริเวณ North Corridor Pier 2 – 4 จำนวน 55 จุด และห้องน้ำคนพิการ 27 จุด เพื่อปรับปรุงให้ห้องสุขาของ ทดม.มีความทันสมัย สะดวก สะอาด ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ทดม.มีการดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินจากปัจจุบัน 30 ล้านคนต่อปี เพิ่มเป็น 40 ล้านคนต่อปี โดยประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน กลุ่มงานที่ 2 ส่วนงานอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน กลุ่มงานที่ 3 ส่วนงานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และกลุ่มงานที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการพัฒนา ทดม.ระยะ 3 จะแล้วเสร็จในปี 2567

นอกจากนี้ ทดม.ยังให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท. โดยในปี 2560 ทดม.ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก โครงการโรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ได้มีส่งมอบชุดกังหันเติมออกซิเจนให้ผิวน้ำและชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติให้โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนำร่องต่อเนื่อง 3 ปี อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของรัฐ เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *