HTA ติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อเจาะตลาดอาหารแดนโสมขาว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ (Honorary Trade Advisor to the Ministry of CommerceHTAMrStanley Park แนะกลยุทธ์การเจาะตลาดอาหารในเกาหลี หวังติดอาวุธเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ในงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอาหารไทยสู่สากล พร้อมให้คำปรึกษารายตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคู่ขนานภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอาหารไทยสู่สากลครอบคลุมหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากไทยและต่างประเทศในช่วงวันเจรจาการค้างานแสดงสินค้า THAIFEX 2018 (วันที่ 29-31 พ.ค.61) โดยในวันที่ 29 พ.ค.61 ที่ผ่านมา MrStanley Park ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์และผู้นำเข้าสินค้าอาหารรายใหญ่ของเกาหลี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการตลาดการสร้างสรรค์สินค้าอาหารไทยในตลาดเกาหลีใต้ ภายใต้หัวข้อ “Creative Lab for Thai Foods to the World Cuisine มีผู้สนใจเข้าฟังถึงกว่า 250 ราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้ารับคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายบริษัท (Individual Consultation) ด้วย

MrPark ได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์สินค้าอาหารไทยสู่สากล โดยสิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการต้องเข้าใจแนวโน้มผู้บริโภคในแต่ละตลาด “ทุกท่านควรต้องทราบวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศว่าชื่นชอบการทานอาหารในแบบใด รวมถึงต้องทราบว่าแต่ละชนชาตินั้นมักรับประทานอะไรเป็นเครื่องเคียงหลักเช่น ในเกาหลีมักนิยมทานอาหารคู่กับกิมจิ ซึ่งในไทยนิยมใส่น้ำปลาในอาหารก่อนจะทาน รวมถึงใส่ไข่ดาวทานคู่กับอาหารจานเดียว เช่น ข้าวผัดกระเพราคู่กับไข่ดาวราดน้ำปลา เป็นต้น นอกจากนั้น ควรต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภค เพราะวัตถุดิบแต่ละประเทศบางอย่างมีความคล้ายคลึงกัน เช่น พริกขี้หนูไทย แตกต่างจากพริกอินเดีย หรือการทำแกงกะหรี่ของญี่ปุ่น มีความแตกต่างจากการทำปูผัดผงกะหรี่ของไทย อีกทั้ง เราควรปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับรสนิยมของลูกค้าอีกด้วย”

“การเริ่มต้นในการสร้างผลิตภัณฑ์และเลือกสินค้าในการส่งออกนั้น ควรจะมีการทำวิจัยกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและนำเสนอต่อผู้บริโภค เช่น MrPark ได้เปลี่ยนชื่อน้ำจิ้มไก่ไทยเป็น Sweet Source for Cooking เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคว่าน้ำจิ้มดังกล่าวสามารถทานคู่กับอะไรก็ได้ รวมทั้งการสร้างเมนูใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ Sweet Source for Cooking”

ซึ่งนอกจากการเปลี่ยนชื่อสินค้า MrPark ได้ศึกษากระแสนิยมในการรับประทานอาหารของชาวเกาหลี พบว่า หนุ่มสาวโสดมักนิยมทานแซนวิชมาก กว่าอาหารจานหลัก จึงนำแป้งแบบแมกซิกันใส่เนื้อสัตว์ ผัก และราดด้วยน้ำจิ้มไก่ไทย เกิดเป็นอาหารรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเกาหลี อย่างไรก็ดี การนำสินค้าอาหารไปจำหน่ายในเกาหลี ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษามาตรฐานและข้อจำกัด กฎระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วย

 ทั้งนี้ MrPark เน้นว่า ความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผู้ประกอบการต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยมีความจริงใจ อย่าบิดเบือนข้อมูลลูกค้านำเสนอคุณประโยชน์เกินจริง เช่น การจัดทำฉลากสินค้าที่ชัดเจน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนผสมและสัดส่วนตามความเป็นจริง เมื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้ การจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ลูกค้าก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะลูกค้ามีความรักและมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าของเราอยู่ในตลาดได้ในระยะยาวอีกด้วย

MrStanley Park, President CEO บริษัท Coman Foods เป็นผู้นำเข้าอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ มีประสบการณ์ในการนำเข้าอาหารไทยกว่า 23 ปี จนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการอาหารไทยในเกาหลี และในฐานะ HTA ได้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าอาหารของไทยและผลักดันเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้แล้ว MrPark ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอาหารไทยกว่า 50 รายเข้ารับคำปรึกษาเป็นรายบริษัทแบบเจาะลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์สินค้าอาหารของตนให้ตรงกับความต้องการของตลาดโสมขาวอีกด้วย

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีนี้ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเข้าสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ Creative Food โดยกรมฯ ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพประเทศในฐานะครัวสร้างสรรค์ของโลก ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs จะได้เกิดการพัฒนาความคิด นำข้อได้เปรียบจุดแข็งของอุตสาหกรรมอาหารไทยด้านความหลากหลายของวัตถุดิบ และรสชาติอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ต่อยอดให้แบรนด์สินค้า

เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของไทย มูลค่าการค้ารวมปี 2560 ประมาณ 12,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.36 โดยในปี 2561 ตั้งเป้าหมายการส่งออกไปเกาหลีขยายตัวร้อยละ 12 เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพิงการนำเข้าสินค้าอาหารมากกว่าร้อยละ 50 จึงยังเป็นตลาดที่มีโอกาสสำหรับสินค้าอาหารของไทย สินค้าสำคัญ ได้แก่ ไก่แปรูป อาหารทะเลแปรรูป ปลาหมึกสด/แช่แข็ง ผลไม้สด/แช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และผักกระป๋อง/แปรรูป ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2 ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปเกาหลี

ในปี 2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารไปตลาดเกาหลี เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seoul Food & Hotel 2018 งาน Seoul International Seafood Show 2018 และงาน Thai Festival in Seoul 2018 เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *